Juvelen

Förskolan Juvelen ligger i Ullstämma och består av fyra avdelningar, Safiren, Rubinen, Diamanten och Kristallen. Varje barn har sin hemvist på en avdelning. Pedagogerna delar barngruppen i mindre grupper under större delen av dagen. 

På Juvelen har vi en stor utegård med bland annat lekstugor, planteringar, utomhuslekar och motorikbana. På Juvelen finns även vårt tillagningskök där maten till båda förskolorna tillagas. 

Förskolans inriktning mot naturvetenskap, 
teknik och matematik

I det pedagogiska arbetet på både Juvelen och Smaragden vill vi utveckla barnens intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Detta arbetar vi med dagligen. Vår strävan är att barnen ska få kunskap om hållbart samhälle samt undersöka, reflektera och prova olika problemställningar.

Vill du veta mer om vårt pedagogiska arbete?
Läs mer här

Jag vill boka in ett besök