Välkommen till oss!

Haga Förskolor består av tre förskolor i Linköping. Förskolan Juvelen i Ullstämma, Förskolan Kotten i Lambohov samt vår mindre förskola Smaragden på T1 / Östra Valla. Välkommen att läsa mer om respektive förskola nedan.

Att vara...

...barn

Som barn får du en trygg, lustfylld och lärorik vardag full av upplevelser och utmaningar.  I vår verksamhet får du tillsammans med dina vänner möjlighet att leka, lära och utvecklas utifrån dina intressen och din förmåga.

…vårdnadshavare

Hos oss lär du som vårdnadshavare känna verksamheten genom att delta i ditt barns introduktion. En tillitsfull relation mellan dig och förskolans pedagoger är viktig för ditt barns trivsel, utveckling och lärande. Du ges också möjlighet till delaktighet i verksamheten genom utvecklingssamtal och vårdnadshavarmöten.

…personal

Som anställd inom Haga Förskolor får du ett roligt, stimulerade och omväxlade arbete. Du får också möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med barn, kollegor och verksamheten. Arbetslagen planerar, genomför, följer upp och utvärderar tillsammans verksamheten i enlighet med förskolans läroplan och vårt systematiska kvalitetsarbete. Du får fria pedagogiska måltider, arbetskläder, friskvårdstid och friskvårdsbidrag.

Naturvetenskap, teknik och matematik

Haga Förskolors inriktning naturverksamhet, teknik och matematik innebär att vi ger alla barn möjlighet att utveckla intresset inom dessa kunskapsområden. I vårt pedagogiska arbete ger vi barnen verktyg och förutsättningar som behövs för att de ska utveckla sin förmåga inom naturverksamhet, teknik och matematik. Läs mer om vårt pedagogiska arbete.

Kom på ett besök

För att barnet och du som vårdnadshavare ska få en uppfattning om oss, vår utbildning och våra rutiner är ni varmt välkomna på ett besök. Då får ni träffa våra pedagoger, se våra lokaler samt gå igenom praktisk information. Detta möte är ett sätt för oss att kunna fokusera helt på ert barn när själva introduktionsperioden sedan börjar. Läs mer om introduktionen och boka ett besök