Om oss

Haga Förskolor består av tre förskolor i Linköping. Förskolan Juvelen i Ullstämma, Förskolan Kotten i Lambohov samt vår mindre förskola Smaragden på T1 / Östra Valla. Välkommen att läsa mer om oss och vårt arbete nedan.


Verksamhetsidé

Vi vill att alla våra barn ska bli sedda, få möjlighet att utvecklas och stimuleras varje dag. Vår verksamhetsidé för förskolorna Juvelen och Smaragden tar sin utgångspunkt i upptäckarlusten för naturvetenskap, teknik och matematik.

Vi vill:

Stärka barnens möjligheter att utforska sambanden inom dessa områden genom lek, fantasi och det lustfyllda lärandet, både utomhus och inomhus.

Se varje barns utvecklingsmöjligheter utifrån sin egen kapacitet. Vi ska stödja barnens vetgirighet och uppmuntra deras vilja att söka kunskap.

Ge alla barn samma möjligheter att utveckla intresset för naturverksamhet, teknik och matematik. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik.

Vår värdegrund 

Samarbete – Ansvar – Respekt – Glädje

Vårt gemensamma motto 

Jag kan – Du kan – Vi kan = Vi är bäst tillsammans!

Barngrupp

Utifrån ålder, intresse och mognad delar vi in barngruppen i mindre grupper. På så sätt skapas ett lugn i barngruppen och vi pedagoger får bättre möjlighet att se varje barn. I vår utbildning får barnen utevistelse varje dag i närliggande områden för att öva sin grovmotorik. Vi strävar efter små barngrupper med bra personaltäthet.

Vårt mål

Haga Förskolors övergripande mål lyder:
 
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation", Lpfö 18 Kapitel 2.1. 

Detta genomsyrar hela vår utbildning och något vi arbetar aktivt med i vårt dagliga arbete.