Att börja förskolan

Introduktionen är en viktig process för så väl barn som vårdnadshavare. Introduktionerna idag är väldigt individuella, syftet är att introducera framför allt barnet, men också vårdnadshavarna, till förskolans utbildning och rutiner. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktionens upplägg ser ut, den anpassas individuellt och efter vilken verksamhet barnet skolas in i.

Hur går introduktionen till?

Introduktionen börjar med att du som vårdnadshavare får komma på ett platsbesök hos oss. Då får du träffa ditt barns pedagoger och gå igenom praktisk information samt era frågor. Detta möte är ett sätt för oss att kunna fokusera helt på ert barn när själva introduktionsperioden sedan börjar. Introduktionsperioden sträcker sig oftast över två veckor, med kortare besök första veckan. Successivt ökar vi dagarnas längd och vi kommer att ha gott om tid att lära känna varandra. Tider för introduktionen meddelas när introduktionen närmar sig.

Under introduktionen 

Under introduktionen vägleder pedagogerna ditt barn in i rutinerna på förskolan. Med rutiner menar vi alla de vardagsrutiner som finns under barnets dag på förskolan. Där ibland inne- och utelek, samling, måltider, vila, påklädning och blöjbyte. Du som förälder hjälper barnet att känna sig trygg på förskolan genom att vara positiv och delaktig under introduktionen. Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som är barnets trygga punkt och vi pedagoger kommer sakta närma oss när barnet känner sig trygg i vår miljö. 

Barn utforskar och upptäcker på olika sätt, vissa är mer avvaktande och iakttagande medan andra utforskar på en gång. Det viktigaste är att barnet känner sig trygg med pedagogerna och att förskolan är rolig, trygg och lärorik. Vi pedagoger ser fram emot att träffa er och ert barn.

Efter introduktionen

Ungefär en månad efter i introduktionen erbjuder vi ett samtal där vi träffas och talar om ert barns första tid på förskolan samt fångar upp de eventuella frågor och funderingar som dykt upp. Vi utvärderar också hur ni upplevt introduktionsperioden och mottagandet på förskolan.

Jag vill boka in ett besök