Smaragden

Smaragden är vår mindre förskola som ligger på T1 / Östra Valla med plats för cirka tjugo barn. Barnen är i blandade åldrar, från 1–6 år. Pedagogerna delar barngruppen i mindre grupper under större delen av dagen. 

På Smaragden har vi en utegård med bland annat klätterställning och gungor. I närheten av Smaragden ligger fina skogsområden, lekparker och Trädgårdsföreningen som vi ofta gör utflykter till.  

Förskolans inriktning mot naturvetenskap, 
teknik och matematik

I det pedagogiska arbetet på både Juvelen och Smaragden vill vi utveckla barnens intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Detta arbetar vi med dagligen. Vår strävan är att barnen ska få kunskap om hållbart samhälle samt undersöka, reflektera och prova olika problemställningar.

Vill du veta mer om vårt pedagogiska arbete?
Läs mer härJag vill boka in ett besök