Kotten

Förskolan Kotten ligger i Lambohov och består av två avdelningar, Rävlyan och Björnidet.

På Kotten har vi en utegård med bland annat klätterställning och gungor. I närheten av Kotten ligger fina skogsområden som vi gör utflykter till. På kotten lägger vi stor vikt på vardagsaktiviteter som måltider, påklädning och samlingar, vilka ger lärorika stunder och främjar kontakt mellan barn och pedagog. Dessa aktiviteter stimulerar även barnens språk- och begreppsbildning genom samtal och aktivitet. 


Vi ser den fysiska lärmiljön som den tredje pedagogen.

Vår förskola erbjuder tillgängliga lärmiljöer där material och möbler är i barnens höjd och lättåtkomliga. Tillgänglighet hänger ihop med självständighet och barns perspektiv. Barnen har tillgång till varierat material som passar deras behov och intressen. Lärmiljön är tydlig och överskådlig, med utforskningsbara mötesplatser för att bygga, skapa och experimentera. Fokus ligger på lärandeprocessen, och våra pedagoger är medforskande och engagerade.

Jag vill boka in ett besök