Kotten

Förskolan Kotten ligger i härliga Lambohov och är ett föräldrakooperativ. Kotten kommer bli en del av Haga Förskolor i augusti 2024. Kotten består av två avdelningar, Rävlyan och Björnidet. 

På kotten lägger vi stor vikt på vardagsaktiviteter som måltider, påklädning och samlingar, vilka ger lärorika stunder och främjar kontakt mellan barn och pedagog. Dessa aktiviteter stimulerar även barnens språk- och begreppsbildning genom samtal och aktivitet.

På Kotten har vi en utegård med lekstuga, sandlådor och klätterställning. I närheten av Kotten ligger fina skogsområden som vi gör utflykter till.

Vi ser den fysiska lärmiljön som den tredje pedagogen.

Vår förskola erbjuder tillgängliga lärmiljöer där material och möbler är i barnens höjd och lättåtkomliga. Tillgänglighet hänger ihop med självständighet och barns perspektiv. Barnen har tillgång till varierat material som passar deras behov och intressen. Lärmiljön är tydlig och överskådlig, med utforskningsbara mötesplatser för att bygga, skapa och experimentera. Fokus ligger på lärandeprocessen, och våra pedagoger är medforskande och engagerade.

Jag vill boka in ett besök