Pedagogiska arbetet

På Haga Förskolor vill vi ge alla barn möjlighet att utveckla intresset för naturverksamhet, teknik och matematik. I vårt pedagogiska arbete med barnen ger vi dem verktyg och förutsättningar som behövs för att barnen ska utveckla sin förmåga inom dessa områden. Nedan kan du läsa mer om detta och vad vi gör för aktiviteter med barnen.

Utevistelse

Vi strävar efter att vara ute med barnen varje dag. På våra gårdar finns allt från rutschkanor och gungor till cyklar och sandlådor där barnen får möjlighet att öva sina grovmotoriska färdigheter. Varje vecka besöker vi närliggande lekparker och skogsområden. I skogen får barnen möjlighet att vara kreativa, använda fantasin och leka med skogens egna material. Samtidigt får de lära sig hur man går i led tillsammans med andra barn. De barn som har rutin att sova efter lunch får sova i sin medhavda vagn utomhus vilket skapar en trygghet för barnet. 

Utflykter

Våra utflykter är en viktig del i vår verksamhet. Vi vill att barnen ska få uppleva många olika roliga utflykter tillsammans. Genom våra lådcyklar kan vi ta oss iväg på lite längre utflykter så som Tinnerönaturlandskap och flera lekparker. Vi gör även utflykter i närområdet som till exempel biblioteket

Lek

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande då de får öva på det sociala samspelet tillsammans med jämnåriga kamrater. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Språk

Vi på Haga Förskolor lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling. Varje dag arbetar vi med språk på olika sätt, dels genom att aktivt samtala med barnen vid bland annat måltider och blöjbyte. Vi leker också med sånger, ramsor och sagopåsar för att utveckla språket. I barngruppen förstärker vi språkutvecklingen med tecken- och bildstöd. Språket är viktigt att arbeta med för att öka ordförrådet och ordförståelsen, detta är något som genomsyrar förskolans miljöer både ute och inne. 

NTA

Våra pedagoger har en utbildning inom teknik & hållbar utveckling samt luft och vatten. Vi utför olika experiment tillsammans med barnen och anpassar dem efter ålder på barnen. När vi gör experimenten har vi en dialog tillsammans med barnen och berättar vad som sker. Varje termin uppmärksammar vi Alfred Nobel genom att utföra flera experiment, sedan avslutar vi veckan med en Nobelmiddag. Vår strävan är att barnen ska få kunskap kring hållbart samhälle. 

Matematik

Vi ger varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Varje dag får ditt barn möta matematiken både inomhus och utomhus. Det kan vara när vi klär på oss i kapprummet, delar frukt, bygger med klossar eller spelar spel.