Läroplan för förskolan

Förskolans utbildning styrs av Läroplanen för förskolan (Lpfö18). Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till vårdnadshavarna.