Synpunkter

Vi ser synpunkter/klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet. Klagomålshanteringen är ett sätt att:

  • stärka vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med vårdnadshavare
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar


Om
du som vårdnadshavare har klagomål eller synpunkter på förskolans verksamhet använd arbetsgången nedan.

1.

Vi vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med rektorn. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

2.

Formulär för synpunkter kan användas för att lämna klagomål och synpunkter. Rektor får ta emot ditt klagomål. Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn i frågan. Rektor ansvarar för att uppföljning görs.

(använd formuläret nedan)

Hör av dig med dina synpunkter