Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna säkerställa kvalitén på vår utbildning.

Haga Förskolors viktigaste resurs är våra engagerade pedagoger som ger barnen en trygg introduktion, en god omsorg och en utmärkt utbildning varje dag. Pedagogerna gör det lilla extra för att skapa de bästa förutsättningarna för varje barn, varje dag. För att fortsätta höja kvalitén i vår verksamhet ger vi på Haga Förskolor våra pedagoger olika föreläsningar och utbildningar.

Vi ger vår personal årlig kompetensutveckling inom varierande områden. Två områden som återkommer löpande är förstahjälpen/HLR och grundläggande brandutbildning.