Ansökan

Här hittar du information om hur du ansöker till 
förskolorna Juvelen, Smaragden och Kotten. När du vill ställa ditt barn i kö till förskolan Juvelen, Smaragden eller Kotten hittar du information om detta nedan samt länkar till Linköpings Kommuns webbplats.  
 
För att barnet och du som vårdnadshavare ska få en uppfattning om oss, vår utbildning och våra rutiner är ni varmt välkomna på ett besök. Då får ni träffa våra pedagoger, se våra lokaler samt gå igenom praktisk information. Detta möte är ett sätt för oss att kunna fokusera helt på ert barn när själva introduktionsperioden sedan börjar. Ett kontaktformulär för detta finner du längst ner på denna sida. 


1.

För att ansöka om plats hos någon av våra förskolor anmäler ni er via Linköpings kommuns hemsida. Vi följer samma köregler som kommunen i övrigt.

2.

När vi har en plats till er får ni en platserbjudan via barnomsorg på webben. Det är viktigt att ni svarar på er platserbjudan då det endast är ett erbjudande och inte en garanterad plats. 

3.

På Linköpings kommuns hemsida hittar ni även information och svar på de vanligaste frågorna samt riktlinjer, avgifter och regler.

Jag vill boka in ett besök