Tyra

På förskolorna använder vi oss av appen Tyra för att samla in barnens tillsynstider, frånvaro- och friskanmälan samt kontaktuppgifter. Tyra används också för att visa er vårdnadshavare vad barnen gör på förskolan. Detta i form av bloggen men även i barnens portfolio som finns i appen. 

För att ni vårdnadshavare ska veta vad som är på gång, inför till exempel lov eller utflykter skickar vi aviseringar via Tyra. Då kan ni enkelt hålla koll på vad som händer i verksamheten. 

När ert barn börjar på förskolan får ni vårdnadshavare inloggningsuppgifter och information om hur ni använder appen Tyra.